Dienstverlening

Maak kennis met de verschillende diensten die wij u aanbieden. Onze preventieve diensten zijn onder andere Screenen en Risico-analyse. Onze onderzoek diensten bestaan oander andere uit Feitenonderzoek en Integriteitsonderzoek. We willen u ook graag kennis informeren over onze expertise op het gebied van de Raadsenquête en de Lokale Rekenkamers.

Andere vormen van dienstverlening

Ook op het terrein van het bestuursrecht is KAFI Integrity het bedrijfsleven en de verschillende overheden van dienst. Specifiek gericht op zaken die verband houden met het toezicht op en de handhaving van de milieuregelgeving. Maar ook op het gebied van de integrale handhaving adviseren wij met name overheden bij het opzetten en het implementeren van handhaving en toezicht.