Onafhankelijk en objectief

KAFI Integrity voert haar onderzoekswerkzaamheden onafhankelijk en objectief uit. Zo wordt een Plan van Aanpak opgesteld waarin uitgebreid wordt ingegaan op de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en welke regels daarbij in acht worden genomen. Onze objectiviteit laat zich het beste vertalen door het feit dat zowel het onderzoek als de rapportage niet eenzijdig zijn, maar vanuit verschillende invalshoeken evenwichtig benaderd worden.

Het Reglement onderzoekswerkzaamheden

Dit reglement gaat onder andere in op de rechten en plichten van KAFI Integrity, haar opdrachtgever en de overige betrokkenen. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere de geheimhoudingsplicht van de medewerkers van KAFI Integrity, de wijze waarop de wederhoor wordt toegepast en op welke wijze het rapport wordt uitgebracht. Het Reglement maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van KAFI Integrity. Beide zijn schriftelijk aan te vragen.