Feitenonderzoek

Het feitenonderzoek geeft u een chronologisch overzicht ván en inzicht ín de feiten van de te onderzoeken casus.
Vrijblijvend consult aanvragen

Ook uw organisatie kent procedures die weloverwogen zijn opgesteld en vastgelegd. Maar de praktijk leert dat deze procedures niet altijd worden gevolgd en nageleefd. De ongewenste en onvoorzienbare gevolgen hiervan zijn onder andere imagoschade en financiële schade. Dit soort afbreukrisico’s zijn ongewenst en dienen tot het uiterste te worden vermeden.

Focus op de feiten

Het feitenonderzoek geeft u een chronologisch overzicht van en inzicht ín de feiten van de te onderzoeken casus. Het eindresultaat vertaalt zich in een feitenrapportage op basis waarvan u zich een beeld kunt vormen van wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Daardoor wordt u in staat gesteld de juiste maatregelen te treffen en een gewogen en gefundeerd besluit te nemen.

Heeft u vragen over onze werkwijze of wilt u graag uw uitdagingen met ons bespreken? Neem dan contact met ons op.

info@kafi-integrity.nl

+31 (0)85 0210 887

Socials