Lokale rekenkamers

Door een beroep te doen op de diensten van Kafi Integrity is men niet alleen verzekerd van onderzoekservaring en deskundigheid, maar bovenal van kennis over de positie van de lokale rekenkamer in de politiek-bestuurlijke verhoudingen.
Vrijblijvend consult aanvragen

Sinds 1 januari 2006 is iedere gemeente in Nederland verplicht te beschikken over een rekenkamerfunctie in de vorm van een rekenkamer of rekenkamercommissie. Een en ander vloeit rechtstreeks voort uit de invoering van het duale stelsel. De rekenkamer(commissie) is een instrument van de Raad dat onderzoeken uitvoert naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

Met de komst van de lokale rekenkamers is het aantal onderzoeken binnen de lokale overheid fors toegenomen. In dat kader is op KAFI Integrity al vele malen door rekenkamers een beroep gedaan haar te ondersteunen bij haar werkzaamheden. Dit niet alleen vanwege de expertise die binnen KAFI aanwezig is op het gebied van het verrichten van onderzoeken, maar te meer daar medewerkers van KAFI actief lid zijn geweest van een lokale rekenkamer en om die reden bekend zijn met de taak, de positie en de werkwijze van de rekenkamer.

Door een beroep te doen op de diensten van KAFI Integrity is men niet alleen verzekerd van onderzoekservaring en deskundigheid, maar bovenal van kennis over de positie van de lokale rekenkamer in de politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Heeft u vragen over onze werkwijze of wilt u graag uw uitdagingen met ons bespreken? Neem dan contact met ons op.

info@kafi-integrity.nl

+31 (0)85 0210 887

Socials