Raadsenquête

Kafi Integrity heeft de laatste jaren op dit specifieke onderdeel veel ervaring opgebouwd. Niet alleen op het gebied van procesbegeleiding, maar ook op het gebied van het opstellen van een onderzoeksplan, het uitvoeren van een dossier-/feitenonderzoek, het voorbereiden van de voorgesprekken en de openbare verhoren en het schrijven van het eindrapport.
Vrijblijvend consult aanvragen

Het duale stelstel

Met de invoering van de Wet Dualisering is de Raad steeds meer zijn verantwoordelijkheid gaan nemen bij de controle van het door het college van burgemeester en wethouders gevoerde bestuur. Dit komt mede tot uitdrukking door de instelling van onderzoekscommissies of door het instellen van een raadsenquêtecommissie. De enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de gemeenteraad tot zijn beschikking heeft. Het geeft hem namelijk de mogelijkheid om betrokkenen onder ede en in het openbaar te horen.

Onderzoeks- en enquêtecommissies

KAFI Integrity heeft de laatste jaren op dit specifieke onderdeel veel ervaring opgebouwd. Niet alleen op het gebied van procesbegeleiding, waarbij de aandacht uit gaat naar de formeel juridische aspecten van het uit te voeren onderzoek of de raadsenquête, maar ook op het gebied van het opstellen van een onderzoeksplan, het uitvoeren van een dossier-/feitenonderzoek, het voorbereiden van de voorgesprekken en de openbare verhoren en het schrijven van het eindrapport.

Onderzoeksplan

In het onderzoeksplan worden diverse onderwerpen nader uitgewerkt. Onder andere betreft dat de door de raad geformuleerde onderzoeksopdracht, de werkwijze van de (enquête)commissie, de inventarisatie van de in het kader van het onderzoek te horen personen (inclusief de informatieve voorgesprekken), de planning daarvan en een overzicht van de te stellen vragen in te delen per te horen persoon en te onderzoeken onderwerp.

Interviewtechniek

Onze ervaring leert dat het merendeel van de raadsleden geen ervaring heeft met het horen van personen waarbij het horen in het openbaar nog eens een verzwarende factor is. Bovendien is men in de regel niet bekend met de verschillende technieken die bij het horen kunnen worden gehanteerd om een maximaal onderzoeksrendement te verkrijgen. Om die reden hebben wij de cursus Interviewtechniek samengesteld met als doel de leden van onderzoeks- en enquêtecommissies te bekwamen in de basistechnieken van het horen en ondervragen.

Heeft u vragen over onze werkwijze of wilt u graag uw uitdagingen met ons bespreken? Neem dan contact met ons op.

info@kafi-integrity.nl

+31 (0)85 0210 887

Socials